XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

10.00 † Mariannę Wydmuch

 

WTOREK – 26.10

18.00 † Tadeusza Garnczarek – od rodziny Kowalskich

 

SOBOTA – 30.10

18.00 † Juszczak Janinę – od znajomych z Wielunia, Sokolnik i Ochendzyna

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

10.00 † Mariannę Szydło – od teściowej Stanisławy i Jerzego z rodziną