XIV NIEDZIELA ZWYKŁA /7.07/

  8.00 Msza św. zbiorowa: † Leokadię Antoniego Wolniakowskich Irenę Szczukiecką Aleksandra Włodarczyka zm. z rodziny: Spychałów Golańskich Wolniakowskich zm. sąsiadów ks. Kan. Stefana Farysia i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące † Kazimierza Kowalskiego – od siostry Janiny z rodziną † Dominika Furmana Helenę Piotra Strózik oraz zm. z rodziny † Danutę Zimoch w 1 r. śm. – od męża Sławomira i dzieci: Adriana z rodziną i Karoliny oraz teściów Zimochów † Helenę Kowalską – od teściów Dwornickich † Bogdana Chylińskiego w 3 r. śmierci   † Jerzego Walczaka – od rodz. Owczarków i Ciurów † Henryka Niechcielskiego – od rodz. Kletów i Poniewierów † Grzegorza Wojtan – od rodz. Dworaków † Janinę Szkudlarek – od rodz. Maniaków † Franciszka Skwarczewskiego – od rodz. Zwierz i Szwed † Mariusza Pilarskiego – od sąsiadów Majtyków † Mariannę Piętoń – od Heleny i Pawła Magierów z rodziną † Janinę Miś – od rodz. Zwierzów i Nowakowskich † Władysławę Wolną – od Stefanii Kowalskiej i rodz. Bednarków † Marię Piekarską – od Honoraty i Fredzi z rodzinami † Henryka Ciurę – od kapelmistrza Józefa Rybskiego z Dzietrzkowic † Adelę Kowalik – od orkiestry dętej OSP Słupsko † Jerzego Wolnego – od rodz. Falendrów † Reginę Pacyna – od rodz. Tarnowskich † Józefa Dwornickiego – od pracowników Fermy Niosek w Białej † Karola Wypchło – od rodz. Śliwów † Janinę Ciura – od zakładu pogrzebowego Chabinowscy † Marie Szpikowską † Jana Niemczyńskiego † Mirosławę Krawczyk – od ucz. pogrzebu † zm. kapłanów i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

12.00 W intencji Ofiarodawców Budowniczych i Dobrodziejów naszego kościoła

XV NIEDZIELA ZWYKŁA /14.07/

8.00 † Czesława Kowalika w 7 r. śm. Adelę Antoninę Józefa Kowalik Janinę Józefa Macieja Janinę Antoniego Kryściak Gertrudę Stefana Zwierz Stanisława łabędzia Henryka Majchrowskiego Annę Czesława Mora i wszystkich zm. z rodziny Kryściaków i Gołdysów

12.00 † Monikę Józefa Tadeusza Kwaśnych Helenę Lucjana Kmiecików Grażynę Czesława Olejnik Helenę Józefa Kałwaków Różę Ludwikę Rocha Cecylię Stanisława Majtyków Waldemara warzecha Bernardettę Jana Dwornickich Adelę Czesława Kowalik Martę Grzesiak Henrykę Mielczarek i zm. sąsiadów

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA /21.07/

  8.00 † Krzysztofa Owczarka z racji imienin

12.00 † Pawła Jaskułę