DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

90701d02ae3da0e5a21abbd900c25748_XL

 

 

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:
akt urodzenia dziecka
dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia)
zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej
jeśli któryś z rodziców chrzestnych zameldowany jest w parafii, w której ma odbyć się chrzest, ale nie mieszka w niej od co najmniej 6 miesięcy, przynosi zaświadczenie z parafii, w której aktualnie mieszka.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

ukończyły 16 rok życia
przyjęły Sakrament Bierzmowania
są wierzące i praktykujące
są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.

BIERZMOWANIE
metryka chrztu
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej /opinia katechety/
w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 
I KOMUNIA ŚWIĘTA
metryka chrztu dziecka
 
MAŁŻEŃSTWO
aktualne, tj. do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
świadectwo bierzmowania
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego / niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto Związek cywilny
 
POGRZEB KATOLICKI
akt zgonu
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku /Komunii Świętej/, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu ( zaświadczenie wystawia kapelan szpitala)