REGULAMIN CMENTARZA

 

22c02097e4438bd2f2f3fe4a6a3ab0e1_XL

 

 1. Właścicielem i administratorem cmentarza jest:
  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego Opata w Chotowie
  Chotów 82, 98-345 Mokrsko
  Tel. 664421606
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.
 3. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.
 4. Na terenie cmentarza zabrania się:
  • wprowadzania psów
  • palenia papierosów i picia alkoholu
  • wjeżdżania samochodami / bez zgody administratora cmentarza/
  • stawiania ławek przy grobach / bez zgody administratora cmentarza/
  • budowania kwietników przy grobach
  • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia
  • wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca
 5. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:
  • pogrzeby
  • ekshumacje
  • kopanie grobów
  • budowanie grobowców
  • stawianie pomnikówwymagają pisemnego pozwolenia administratora cmentarza.
 6. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu (zabiera ze sobą ziemię i gruz ).
 7. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.
 8. Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.
 9. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i wymaga:
  • pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu
  • zgody administratora cmentarza.
  • wyjątkowo – przy zachowaniu stosownych środków ostrożności i za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu – można dokonać ekshumacji w innym czasie.
 10. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.
 11. Kaplica cmentarna jest własnością Parafii i jest przez nią zarządzana.
 12. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.
 13. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.
 14. Na cmentarzu można zarezerwować na 10 lat miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje niepotwierdzone u administratora cmentarza  nie będą brane pod uwagę.
 15. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody administratora cmentarza. Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:
  • pojedynczy – 200 / 100cm
  • podwójny – 200 / 160cm
  • opaska wokół pomnika z każdej strony nie większa niż 20cm.
 16. Firma wykonująca prace na cmentarzu powinna posiadać przy sobie pisemną zgodę administratora cmentarza na postawienie pomnika.
 17. Aby móc dokonać naprawy grobowca bądź wymiany płyty lub tablicy grobowej należy  uzyskać pisemną zgodę administratora.
 18. Odpady oraz śmieci /tylko cmentarne/ powinny być składowane jedynie w wyznaczonym  na ten cel miejscu.
 19. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 20. Wszystkie pozostałe sprawy rozstrzyga administrator cmentarza.
 21. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2013 roku.

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu.

 

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne:

 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. (Dz. U. nr 47 z 1972 r., poz. 298  z późniejszymi zmianami).