We wsi Turów (2 km na wschód, w kierunku Wielunia) znajduje się filialna kaplica p/w Św. Barbary.

RYS HISRORYCZNY Nazwa Chotów wywodzi się zapewne od pierwszych właścicieli Chotowskich h. Kościesza. Co do początków samej miejscowości, można je datować w różny sposób. Jeśli spojrzeć na patrona miejscowego kościoła – św. Marcina i pierwszą datę pisaną z historii Słupska – wsi należącej do parafii (1250 r.), można przyjąć, że Chotów i parafia istniała już […]